Karsten

Klemensker Vandværk

Torsdag d. 7 november 2019, blev en skælsættende dag for Klemensker vandværk. Efter 3 års tilløb og 13 måneders byggetid, blev det tid at lukke for det gamle vandværk, der trofast havde tjent byens borgere og erhverv i mange år. Projektet: Tekst Formålet: Tekst Kvalitet: Tekst Det nye vandværk Har 3 gange så meget filterkapacitet […]

Klemensker Vandværk Read More »

Store Heddinge Vandværks Blødgøringsanlæg

Danwatec genkender den fordel som anlægget Crystalactor® fra Royal HaskoningDHV har, som en velegnet løsning for nedbringelse af hårdt vand til drikkevands produktion. I 2016 Royal ydede HaskoningDHV opstarts assistanse Danwatec, og en grundlæggende ingeniørpakke til Crystalactor® til blødgøring af drikkevand. Grundvandet omkring St. Heddinge Vandværk indeholder signifikant mængde af kalk og magnesium. Det naturlige

Store Heddinge Vandværks Blødgøringsanlæg Read More »

Ombygning Rørmosen Vandværk

Odsherred Forsyning opgave lød på Ny tilbygning 2 meget store rustfri rentvandstankene, som indeholder 200 kubikmeter vand hver Ny rørføring i rustfri stål i forbindelse med renoveringen Installeret udstyr: pumper, flowmålere, ventiler m. aktuatorer SRO-anlæg til styring af boringer og pumper, samt selve vandproduktionen Ombygning af Rørmosen Vandværk projektet var Danwatec totalentreprenører og havde ansvar

Ombygning Rørmosen Vandværk Read More »

Vemmetofte Camping

Danwatec er specialister i vandværker kunne vi tilbyde et blødgøringsanlæg til hjælpe med at overholde de danske drikkevandkrav hos en vandværksejer i Faxe. Efter et succesfuld testforsøg, har Danwatec nu fremstillet og installere et nyt vandbehandlingsanlæg hos Vemmetofte Camping til deres eget vandværk. Til glæde for alle der benytter rent vand. Gæster som ejere. Den

Vemmetofte Camping Read More »

Ombygning Højby Vandværk

Arla Nr. Virum Mejeri er et eksempel hvor udvikling i viden om vandbehandling med pilot forsøg har hjulpet Arla Food Mejeri vandværk med at opdatere deres vandbehandling. Projektet: Anlægget består af et forfiltreringsanlæg med store 16m3 trykfiltre og 2 store MDA afblæsningskolonner. Hele anlægget er udført i syrefast stål efter kundens ønske og Danwatec´s design.

Ombygning Højby Vandværk Read More »

Rentvandstankinspektion med robotstyret kamera

Udendørs rentvandstanken (Perstrup) blev inspiceret med Danwatec’s robotstyret undervandskamera. Vandstanden under inspektionen var 1,8 m i rentvandstanken. Rentvandstanken blev først inspiceret under loftet. Derefter vægge og til sidst blev bunden (hvor det var muligt) gennemfotograferet. Derefter blev dækslet dækket af med kraftigt plast og et arbejdstelt ved dækslet. Området herefter var Rød Zone. De kommentarer

Rentvandstankinspektion med robotstyret kamera Read More »

Sømarken Vandværk

Sømarken Vandværk blev opført med følgende: Filtersal med trykfiltre, udpumpere, skyllepumpe og skylleluftblæser og iltningskompressor. Endvidere håndvask med varm/koldt vand Lille toilet med håndvask v/k vand og vandvarmer Lille disp. Rum for f.eks. rengøringsartikler printer mv. Kontor/indgangssluse hvorfra vandværket kan betjenes. Styringsrum hvor vandværkets styreskab og forsyningstavle er placeret Endvidere har i ønsket et rum

Sømarken Vandværk Read More »