Store Heddinge Vandværks Blødgøringsanlæg

Danwatec genkender den fordel som anlægget Crystalactor® fra Royal HaskoningDHV har, som en velegnet løsning for nedbringelse af hårdt vand til drikkevands produktion. I 2016 Royal ydede HaskoningDHV opstarts assistanse Danwatec, og en grundlæggende ingeniørpakke til Crystalactor® til blødgøring af drikkevand.

Grundvandet omkring St. Heddinge Vandværk indeholder signifikant mængde af kalk og magnesium.

Det naturlige leje for rå vand er omkring 22–24°dH i hårdhed. Målet var en reduktion på 60% i hårdhed i det producerede drikkevand. Med godkendelse fra den lokale kommune, blev anlægget det første anlæg i landet til a producere drikkevand på 10°dH. Forud for dette, gik en lang periode med vurdering og kommutations med forskellige aktører, fra dem der havde ansvaret drikkevandsproduktionen, til slutbrugerne, blev gjort for at sikre en høj drikkevandskvalitet, som er i overensstemmelse med de danske

Crystalactor® er designet til at have en gennemløbs kapacitet 38 m3/time, hvilket muliggør en hårdheds reduktion fra 22-24°dH til 8°dH, hvilket svarer til fjernelse 250-285 mg/ltr. kalk i anlægget. Det blødgjorte råvand pumpes direkte over i to almindelige sandfiltre i almindelige åbne sandfilter.

Projektet:

Tekst

Formålet:

Tekst

Kvalitet:

Tekst

Den foreløbige undersøgelse og den endelige konstruktion af anlægget blev udført af Danwatec

Proces Flow Diagram (PFD)
Proces beskrivelse
Massebalance (kemikalier forbrug og piller produktion)
Anlæggets kravspecifikation (URS)
Beskrivelse af styringsprocessens filosofi
Reaktor tegning og specifikationer
Dysse pladetegning og specifikationer
Specifikation for pillemateriale, Crystalactor
Crystalactor styringsmanual

First-of-its-kind

 • Det første pilleblødgøringsanlæg på dansk jord, begyndte officielt at producere blødt vand i juni 2017, hvilket resulterer i en bredt vurdering fra forbrugerne.
 • Tilbagemeldingerne består blandt andet i:
 • Generelt er de tilfredse med det blødgjorte drikkevand, selvom der var bekymringer i starten.
 • Mærkbart reducerede kalkproblemer i husholdningsapparater og industrielle udstyr.
 • Lavere forbrug af sæbe og vaskepulver
 • Sænket forbrug af salt til ionbytningsanlæg til restauranter/storkøkkener.
 • En mindre markant ændring i smag af drikkevand i begyndelsen, men dette er ikke blevet nævnt siden. Forbrugerne blev informeret om, at mineralerne i vandet, stadig er den samme og så døde dette ud.
 • De samlede besparelser i en husstand skønnes at være 2 til 3,5 gange højere end omkostningerne ved at anvende central blødgøring af drikkevand.

Vandværkerne oplever direkte besparelser ved at anvende pelletreaktoren på grund af falde jernniveauer inden filtrering med ca. 40%. Disse reducerede niveauer vil føre til et fald i produceret skyllevandsslam, hvilket resulterer i lave driftsudgifter. Og faktisk gør anvendelse af pelletreaktor til et godt eksempel på Zero Liquid Discharge-politik

Kalkpillerne bruges af den lokale landmand som jordneutraliseringsmiddel, hvilket gør processen spildfri og derfor mere bæredygtig.

Kontinueret udvikling

De 3 år har afgjort ikke været spildte, da vi sammen med St. Heddinge vandværk, har været engageret med at videreudvikle teknologien.

 • Bevist at processen ikke behøver en 10 m høj reaktor. 6 m er tilstrækkeligt og dermed typisk på højde med eksisterende iltningstårne.
 • Pellet blødgøring teknologien har vist sig at være bæredygtig med køre på “zero-waste” princip – ingen spild af vand og genbrug af produceret kalk-pillerne.
 • Forbedret SRO systemet og dermed begrænset tidsforbruget for vandværkets personale.
 • Fremstillet forskellige simuleringsværktøjer, der under hensyntagen til kapacitet og vandkvalitet, effektivt kan evaluere mellem forskellige blødgøringsmetoder, så den mest fordelagtige løsning kan vælges.
 • Sidst, men ikke mindst, så har de 3 år vist os, at denne teknologi også er økonomisk konkurrencedygtig, for de værker der producerer fra 150.000 m3/årligt.