Rensning af iltningstårn
og iltningstank til vandværker

Vi rykker ud til alle typer opgaver på vandværket og løser akutte opgaver. Vi rådgiver, planlægger og udfører opgaver med fokus på langtidsinvesteringer. Ved serviceopgaver eller rensning i Rød Zone, typisk i iltningstårne, over eller i filtre eller ved rentvandstanke, holder Danwatec et meget højt hygiejneniveau.

Service og rensning af:

Iltningstårne

Rentvandstanke

Åbne og lukkede filtre

Vi hjælper med:

Service på filtre, åbne som lukkede

Lækager i rentvandstanke, iltningstårn m.v.

Skift af filtermateriale og luftharpe

Rørgennemføringer i murværk

Ombygning af rørføringen

Akut opståede opgaver

Forebyggende rørinstallationer til brug af UV-udlejningsanlæg

Skift af ventiler og pumper

Giv os et kald nu på:
+45 20 62 73 50

Vores fokusområder:

Vandkvalitet

Hygiejne

Forsyningssikkerhed

Energiforbrug

Økonomiske besparelser

Miljøvenlighed

Vidste du, at..?

Vand bevæger sig rundt på jorden i en cyklus. Cyklussens 5 dele består af: Fordampning, kondensering, nedbør, infiltrering og overfladeafløb.