Rentvandstankinspektion med robotstyret kamera

Udendørs rentvandstanken (Perstrup) blev inspiceret med Danwatec’s robotstyret undervandskamera.

Vandstanden under inspektionen var 1,8 m i rentvandstanken.

Rentvandstanken blev først inspiceret under loftet. Derefter vægge og til sidst blev bunden (hvor det var muligt) gennemfotograferet. Derefter blev dækslet dækket af med kraftigt plast og et arbejdstelt ved dækslet. Området herefter var Rød Zone.

De kommentarer som er anført ved hvert billede / anmærkning er kun vejledede og kun de vigtigste punkter er kommenteret. Hver kommentar er inddelt efter flg. skala:

A) Ubetydelig skade / observation

B) Bør undersøges nærmere

C) Reparation anbefales

D) Akut reparation

Efter aftale afgiver Danwatec gerne tilbud på ovennævnte opgaver.

Projektet:

Tekst

Formålet:

Tekst

Kvalitet:

Tekst

I dette projekt har vi brugt vores erfaring i følgende områder:

Videregående vandbehandling
Som rådgiver