Klemensker Vandværk

Torsdag d. 7 november 2019, blev en skælsættende dag for Klemensker vandværk. Efter 3 års tilløb og 13 måneders byggetid, blev det tid at lukke for det gamle vandværk, der trofast havde tjent byens borgere og erhverv i mange år.

Projektet:

Tekst

Formålet:

Tekst

Kvalitet:

Tekst

Det nye vandværk

  • Har 3 gange så meget filterkapacitet og 1000 m3 lagertanke mod de ”gamle” 200 m3.
  • Med en daglig produktion på mellem 1100 – 1400 m3, så var det praktisk taget umuligt at styre. Men det klarede værkets dygtige personale, alligevel helt til det sidste.
  • Åbne filtre – efter 3 ugers opstart, fungerede den biologiske omsætning perfekt
  • Med Danwatec´s hyper moderne MD iltningskolonner, så opnås en fuld iltmætning – praktisk taget uden brug af energi.
  • Vandværket er dobbelt – Alle funktioner er delt op i 2 sektioner, og går en sektion eller delelement ned eller skal repareres, så producerer vandværket stadig på 100 %.
  • Styringen – leveret af X-automation – er yderst moderne og optimeret så værkets snart 10 boringer kører helt optimalt 24 timer i døgnet – året rundt. Boringerne styres efter behov, flow og sænkning – Her kan man virkelig tale om skånsom indvinding.

Lagertanke design

De 2 stk 500 m3 lagertanke er elementstøbte betontanke. Ikke helt efter trenden der går mod rustfri syrefaste lagertanke, men økonomien tillod ikke de næsten 40% dette ville fordyre projektet.  Til gengæld er tankene konstrueret med stor sikkerhed for øje. Alle gennemføringer er synlige. Dækslerne er med dobbelt sikrede låg, med alarmer. Og overfladen er dækket med en kraftig membran der som en stor regnfrakke beskytter beholderne.  Sommerens varme og vinterens kulde, holdes udenfor vandet med en tyk isolering. Overfladevand og grundvand holdes væk fra tankene med dræn, skærver og beskyttende plader. Desuden sikrer en stor niveaustyret pumpe, at grundvandet ikke kan skabe bevægelse i de store solide tanke.

Hygiejnezoner

Hygiejnen er løst ved at placere hele den røde zone i et rum og alle andre funktioner, pumper, ventiler og følere, er placeret andre steder på værket. Således er det kun ganske få dage om året det bliver nødvendig at betræde rummet.

Bygning

En stor værkstedsbygning og fornuftige kontorfaciliteter er der i de 2 tilbygninger, og på taget er der – selvfølgelig – lagt et stort solcelleanlæg, der giver et markant energitilskud til værkets drift – vi er jo på Solskinsøen.

I dette projekt vi brugt vores erfaring i følgende områder:

Danwatec’s iltnings- og stripningstårne
Design, konstruktion og udførelse af rustfri rør eller beton rentvandstank
Design af filtre
Som rådgiver