Effektiv renovering og
vedligeholdelse af vandværk

Hos Danwatec får jeres vandværk vores fulde opmærksomhed. Ved serviceopgaver – store som små – forurening eller planlagte opgaver. Vi rykker ud til alle typer opgaver på vandværket og løser akutte opgaver, rådgiver eller planlægger og udfører opgaver med fokus på langtidsinvesteringer.

Vores fokusområder:

Vandkvalitet

Hygiejne

Forsyningssikkerhed

Energiforbrug

Økonomiske besparelser

Miljøvenlighed

Serviceopgaver:
Vi vedligeholder vandværket

Service på filtre, åbne som lukkede

Akut opståede opgaver

Skift af filtermateriale og luftharpe

Fejlsøgning på forureningskilder på vandværket

Analyser og optimering af filterdriften

Søgning på andre fejlkilder (el, SRO mv.)

Omlægning af rør indenfor eller udenfor vandværket

Forebyggende rørinstallationer til brug af UV-udlejningsanlæg

Ombygning af SRO-anlæg

Vidste du, at..?

Af det vand, der findes på jorden, kan mennesker kun bruge 3 promille som drikkevand. Dette vand findes i grundvandsmagasiner, floder og ferskvandssøer.