Oddsherred Rørmosen rentvandstanke2
Frederiksberg sorø rentvandstank

Tid til eftersyn af rentvandstank?

Vi tilbyder en effektiv tankinspektion af høj kvalitet. Spar tid og penge med en robotstyret kamerainspektion af rentvandstanken. Den kan nemlig finde sted, mens tanken er i drift – derved undgår man at skulle tømme den.

Fordele ved robotstyret kamerainspektion:

Inspektion under drift – undgå driftsstop

Fuld digital rapport: PDF-fil og DVD-film

Synligt resultat her og nu

Moderne og hygiejnisk

Sporing af forureningskilde

Planlægning af fremtidige investeringer

Robotstyret inspektion – hurtigt og effektivt

Giv os et kald nu på:
+45 20 62 73 50

Med udgangspunkt i kamerainspektionens rapport hjælper vi med:

Service og rensning af rentvandstanken

Design, konstruktion og udførelse af rustfri rentvandstank eller beton-rentvandstank

Hvis der er risiko for forurening, kan vi opsætte et UV-behandlingsanlæg på meget kort tid.

Inspektion af rentvandstank

Danwatec er specialist i vandværker og tager alle hensyn til høj hygiejne. Vi ankommer til vandværket med uddannet personale, og udstyr som kun bliver brugt til rentvandstanke. Vores fokus er, at driften kan opretholdes på rentvandstanken under inspektion.

Under gennemgangen af tanken kan man følge med og udpege områder, som kunne være af interesse. Hele forløbet i tanken bliver gemt på DVD, og enkeltbilleder bliver taget ud til rapporten med beskrivelse og forslag.

Hent vores materiale
drone
Vidste du, at..?

Når grundvandet er pumpet op fra jorden, indeholder det bl.a. svovlbrinte, jern og mangan. Svovlbrinte lugter som rådne æg og får vandet til at smage dårligt. På vandværket fjernes svovlbrinten ved at puste luft i vandet. Jern- og manganforbindelserne iltes også, så de omdannes til forbindelser, der kan fjernes fra vandet.