Levering og montering af nye rustfri trykfiltre

Det var vandværkets fremtidige ønske, at have et lukket filtersystem forbehandling af vand frem for de nuværende åbne filter. Derfor blev der afgivet ordre til Danwatec på:

  • 2 stk. for- og 2 stk. efterfiltre med dyssebund i rustfrit stål AISI 304, med filter arealet af 2,55 m2
  • Filtermaterialer til filtre
  • Tilhørende rørføringer i rustfrit stål aisi 304 og ændring af eksisterende rørføringer
  • Skylleluftkompressor
  • Ventiler, luftudladere, stavniveaufølerer og elektriske aktuatorer, samt opmærkningen dertil
  • Diverse manometer og prøvehaner
  • Levering og etablering af flowmåler, råvand ind

til placering i ny tilbygning ved vandværket.

Alle svejsninger er udført af certificeret svejsere.

Samt tegning og udførelse af ansøgningsprocessen på den nye tilbygning overfor Kalundborg Kommune.

Projektet:

Anlægget består af et forfiltreringsanlæg med store 16m3 trykfiltre og 2 store MDA afblæsningskolonner. Hele anlægget er udført i syrefast stål efter kundens ønske og Danwatec´s design.

Formålet:

Anlæggets formål er at reducere vandets høje indhold af aggressiv CO2 og dermed værkets forbrug af kalkgranulat.

Kvalitet:

Udover det høje kvalitetsniveau af anlægget, så glæder Arla´s operatører sig især til, at undgå at skulle dosere de store mængder kalkgranulat, de i dag anvender til at reducere indholdet af aggressiv CO2.

Med baggrund i et grundigt pilotprojekt udført i 2019, har vi været i stand til at tilbyde en kundespecifik løsning, hvor de forinden har kunnet evaluere fordelene ved denne konstruktion, frem for deres kendte teknologi. Vi har kunnet beregne den økonomiske, arbejdsmiljømæssige og driftsmæssige gevinst, så kunden har været helt tryg ved hvad anlægget kan præstere.

I dette projekt vi brugt vores erfaring i følgende områder:

Lukket stripning og iltningssystemer
Design, konstruktion og udførelse af rustfri rør eller beton rentvandstank
Rådgivning