Ombygning Højby Vandværk

Baggrund

* Vandværket er fra 60’erne og har gennem tiden gennemgået forskellige former for modernisering.

* Senest i 2011/12 hvor flere hygiejnetiltag blev foretaget, med det resultat at risikoen for kontaminerings mindskes.

* Vandværkets afblæsningssystem, dvs. tanke og filtre gennemgik samtidig en større renovering.

* Efter den forventet opstartsperiode blev overstået, leverer vandværket nu igen vand af godt drikkevand i en forbedret vandkvalitet til sine forbrugere.

* Samtidigt med renoveringen, blev vandværkets højdebeholder taget ud af drift pga. skader. Dette medførte en kontaminering, og højdebeholderen kom aldrig i drift igen efter skaderne, da disse var irreversible.

* Vandværket var nu nede kun 60 m³ rentvandskapacitet og det skal sammenholdes med en udpumpet mængde på ca. 100.000 m³ årligt, hvilket svarer til dagligt aftræk på ca. 275 m³.

Leverance

Danwatec stod for den samlede leverance over for byggeherre Højby Vandværk, som var repræsenteret ved Højby Vandværk bestyrelse.

Moderniseringen af vandværket var omfattede og består af:

 • 1 ny rentvandstank – 207 m³ i godkendte betonmateriale (fabrikat Perstrup)
 • Dobbeltdæksler m. HEPA til rentvandstanken
 • 1 ny klaringstank – 20 m³ i syrebestandigt aluminium
 • Ny tilbygning med hygiejneopdelte zoner (hygiejnerum)
 • Renovering af den eksisterende bygning
 • Renovere og ombygge eksisterende åbne filtre
 • Udpumpere til kunderne, skyllepumper, mellempumper og tilhørende skylleluftblæsere er nyt.
 • Det gamle iltningstårn blev nedtaget
 • Danwatec MicroDrop anlæg til opiltning af rå vand blev opsat
 • En ny filtersal med 2 parallelt forbundne trykfiltre galvaniseret stål tank, med hver en diameter Ø1,5 m og med en sandhøjde på ca. 1,5 m
 • Rørføring og ventiler i godkendte materialer for drikkevand
 • Ombygning af den gamle rentvandstank i kælderen med nye tekniske installationer.
 • Styringsrum hvor vandværkets styreskab og forsyningstavle er placeret
 • SRO-styring med alarm for vagtovervågning

 

Danwatec, som rådgiver og ansvarligt for hele projekt, ansøgt til myndigheder for tilladelse efter § 21 i Vandforsyningsloven, og byggetilladelse.

Midlertidigt brug af UV-anlæg i opstarts- og indkøringsperioden efter en ombygning, er en del af proceduren.

 

 

I denne projekt vi brugt vores erfaring i følgende områder:

 • UV-anlæg for middelrigtig brug UV
 • Design, konstruktion og udførelse af rustfri rør eller beton rentvandstank, læs mere her Vandværk
 • Danwatec’s iltnings- og stripningstårne, læs mere her MDA
 • Design af filtre, læs mere her Filtre
 • Som rådgiver, læs mere her Rådgivning