Rensning

Home / Rensning

Service og rensning af:

 • iltningstårne
 • rentvandstanke
 • åbne & lukkede filtre

Hos Danwatec får jeres vandværk vores fulde opmærksomhed. Ved serviceopgaver – stor som lille, forurening eller planlagte opgaver. Vi rykker gerne ud til alle typer opgaver på vandværket og løser akutte opgaver, rådgiver, eller planlægger og udfører opgaver med fokus på langtidsinvesteringer. Ved serviceopgaver eller rensning i Rød Zone, typisk i iltningstårne, over eller i filtre eller rentvandstanke, holder Danwatec et højt hygiejneniveau. Alt værktøj og montagematerialer bliver behandlet efter arbejde i Rød Zone. Opbevaringen bliver i vores hygiejnetrailer, så alt arbejde er adskilt efter zoner.

Herudover er der mulighed for at leje vores UV-anlæg som en ”ekstra seler-og-livrem-løsning”.

Typiske opgaver er:

 • Service af filtre, åbne som lukkede
 • Skift af filtermateriale og luftharpe
 • Ombygning af rørføringen
 • Skift af ventiler og pumper
 • Lækager i rentvandstanke, iltningstårn, m.v.
 • Rørgennemføringer i murværk
 • Akut opstående opgaver
 • Forbyggende rørinstallationer til brug af UV-udlejningsanlæg fra Danwatec (Brug af UV-anlæg er kun efter tilladelse fra jeres kommune, hvilket er en ansøgningsproces som Danwatec står for)

Målet er din tilfredshed indenfor:

 • Vandkvalitet
 • Hygiejne
 • Forsyningssikkerhed
 • Energiforbrug
 • Økonomiske besparelser
 • Miljøvenligheden

For yderligere information, kontakt:

+45 20 62 73 50, info@danwatec.dk