UV-behandlingsanlæg (midlertidig brug)

Danwatec tilbyder salg og udlejning af UV-anlæg til midlertidigt brug

I forbindelse med arbejde på dit vandværk, filtre, rentvandstank, rørføring, m.v., kan der i en tid efterfølgende opstå stærkt forhøjet kim-tal.

For at opretholde forsyningen – eller for at spare på udledningen af drikkevand til kloak – tilbyder Danwatec midlertidig brug af UV-anlæg.

En evt. brug af avanceret vandbehandling – som et UV-anlæg – er naturligvis under forudsætning, at der kan opnås en midlertidig tilladelse fra kommunen / embedslægen (ansøgning indsendes af Danwatec).

Dvs. brug af UV-anlæg har sin berettigelse ved renovering eller ombygning når der er:

  • Manglende tryk på evt. ringforbindelse
  • Manglende nødforbindelse
  • Indkøring af filtre eller anden ombygningsopgave

Alt sammen i forbindelse med planlagt arbejde på vandværket og underforudsætning af, at der tages vandanalyser før og efter UV-anlægget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danwatec er specialister i vandværker og tager alle hensyn til høj hygiejne.

Vi ankommer til dit vandværk med uddannet personale og udstyr som kun bliver brugt i forbindelse med drikkevand. Vores fokus er, at udpumpningen kan opretholdes under arbejde på vandværket.