Service

Home / Service

Tank inspektion

Nyt vandværk

Kommer snart!

Renovering

Kommer snart!

Levering af solide løsninger

Kommer snart!

UV-Behandlingsanlæg

Serviceaftaler

Kommer snart!

Vedligeholdelse

Kommer snart!

Rensning

Kommer snart!

Robotstyret kamerainspektion af rentvandstank under drift

Hvornår har du sidst fået efterset din rentvandstank?

Ved brugen af en robotstyret inspektion af din rentvandstank er der mange fordele for dig:

Spar penge – spar tid – undgå tømning!

  • Tilstandsvurdering under drift – undgå driftsstop
  • Robotstyret inspektion – hurtigt og effektivt
  • Moderne og hygiejnisk
  • Synligt resultat her og nu
  • Fuld rapport på elektronisk medie, PDF-fil og DVD-film
  • Sporing af forureningskilde
  • Planlægning af de fremtidige investeringer

 

Danwatec er specialister i vandværker og tager alle hensyn til høj hygiejne.

Vi ankommer til dit vandværk med uddannet personale og udstyr som kun bliver brugt til rentvandstanke. Vores fokus er, at driften kan opretholdes på rentvandstanken under inspektion.

Under gennemgangen af tanken, kan du selv følge med og udpege områder som kunne være af interesse.

Hele forløbet i tanken bliver gemt på DVD og enkeltbilleder bliver taget ud til rapport med beskrivelse og forslag efterfølgende.

 

 

 

 

Eksempel på den praktiske udførelse af en

Eksempel på inspektion af revner og inspektion af rentvandstank (her udendørs)revnedannelser i rentvandstanken

 

UV-behandlingsanlæg

UV-behandlingsanlæg

Danwatec tilbyder salg og udlejning af UV-anlæg til midlertidigt brug

I forbindelse med arbejde på dit vandværk, filtre, rentvandstank, rørføring, m.v., kan der i en tid efterfølgende opstå stærkt forhøjet kim-tal.

For at opretholde forsyningen – eller for at spare på udledningen af drikkevand til kloak – tilbyder Danwatec midlertidig brug af UV-anlæg.

En evt. brug af avanceret vandbehandling – som et UV-anlæg – er naturligvis under forudsætning, at der kan opnås en midlertidig tilladelse fra kommunen / embedslægen (ansøgning indsendes af Danwatec).

Dvs. brug af UV-anlæg har sin berettigelse ved renovering eller ombygning når der er:

  • Manglende tryk på evt. ringforbindelse
  • Manglende nødforbindelse
  • Indkøring af filtre eller anden ombygnings opgave

Alt sammen i forbindelse med planlagt arbejde på vandværket og underforudsætning af, at der tages vandanalyser før og efter UV-anlægget.

 

Danwatec er specialister i vandværker og tager alle hensyn til høj hygiejne.

Vi ankommer til dit vandværk med uddannet personale og udstyr som kun bliver brugt i forbindelse med drikkevand. Vores fokus er, at udpumpningen kan opretholdes under arbejde på vandværket.