Levering og montering af nye rustfri trykfiltre

Det var vandværkets fremtidige ønske, at have et lukket filtersystem for behandling af vand frem for de nuværende åbne filter. Derfor blev der afgivet ordre til Danwatec på:

  • 2 stk. for- og 2 stk. efterfiltre med dyssebund i rustfrit stål AISI 304, med filter arealet af 2,55 m2
  • Filtermaterialer til filtre
  • Tilhørende rørføringer i rustfrit stål aisi 304 og ændring af eksisterende rørføringer
  • Skylleluftkompressor
  • Ventiler, luftudladere, stavniveaufølerer og elektriske aktuatorer, samt opmærkningen dertil
  • Diverse manometer og prøvehaner
  • Levering og etablering af flowmåler, råvand ind

til placering i ny tilbygning ved vandværket.

Alle svejsninger er udført af certificeret svejsere.

Samt tegning og udførelse af ansøgningsprocessen på den nye tilbygning overfor Kalundborg Kommune.