4 år med blødt vand på St.Heddinge Vandværk

4 år med blødt vand på St.Heddinge Vandværk

Besøg på St.heddinge vandværk

Som opfølgning til de fine artikler i Vandpostens blødgøringstema,  inviterede vi  Danske Vandværkers Direktør Susanne Münster og Teknisk  Rådgiver Klaus Lund til St. Heddinge vandværk.

Vi havde fornøjelsen af at fremvise dette i går, hvor vi havde et par gode timer sammen. Vores mål var at vise, hvor simpelt et pellets anlæg er, og fortælle om de års erfaring vi har, og hvor store fremskridt, vi har gjort med pellets metoden.

Målet var selvfølgelig også at vise, at dette system har en god rentabilitet og sagtens kan anvendes på mellemstore værker, der producerer 10 -15 m3/time og IKKE 50 der er den gængse opfattelse.

➤ Vores udvikling har gjort metoden enkel, ved IKKE at bruge syredosering, store sandvaskere eller UV anlæg.

➤ Vores udvikling har endvidere sænket den nødvendige højde fra 10 til 6 meter, og dermed typisk ikke højere end mange iltningstårne.

➤ Og så har vi udviklet systemet bæredygtigt efter  “zero-waste” princippet – så intet spild af grundvandsresursen, intet spildevand der kan belaste miljøet, og et restprodukt af kalkpiller, der anvendes til jordforbedring på landbrugsjorden.

Løbende udvikling

I  øvrigt de 4 år har afgjort ikke været spildte, da vi sammen med St. Heddinge vandværk, har været engageret med at videreudvikle teknologien:

  • Forbedret SRO systemet og dermed begrænset tidsforbruget for vandværkets personale.
  • Fremstillet forskellige simuleringsværktøjer, der under hensyntagen til kapacitet og vandkvalitet, effektivt kan evaluere mellem forskellige blødgøringsmetoder, så den mest fordelagtige løsning kan vælges.

Sidst, men ikke mindst, så har de 3 år vist os, at denne teknologi også er økonomisk konkurrencedygtig, for de værker der producerer fra 150.000 m3/årligt.

At processen så samtidigt bevarer de vigtigste mineraler som f.eks. magnesium og ikke producerer nogen former for spildevand, er også værdier som skal med i overvejelserne.

Følg for mere info

Artiklen på side 28 i Vandposten

DR: Slut med spruttende kaffemaskiner og brusere: Flere vandværker fjerner kalk

LANDBRUGAVISEN: Landmand henter 60 tons gratis kalk om året fra vandværk

www.danwatec.dk/bloedgoering

Læs om udviklingen også på vores presentation fra 12TH ANNUAL WATER RESEARCH CONFERENCE OF DWF